??, hem igen Save on your hotel - www.hotelscombined.com in english

Google Wuxi.se

2018 är den bruna hundens år i Kina

Eller den manliga jordhundens år

Den kinesiska månkalendern följer de 12 olika zodiak djuren. Råttan, oxen, tigern, haren, draken, ormen, hästen, fåret, apan, tuppen, hunden, grisen. Enligt den kinesiska buddhismen skulle dessa djur ha blivit tillkallade av Buddha vid hans dödsbädd och tagit farväl av Buddha i samma ordning. Enligt en annan legend skulle "den gule kejsaren"(även jadekejsaren), Xuanyuan Huangdi, ha ordnat en tävling för att få ordning på årsräknandet. Huangdi skulle nämligen fira födelsedag men visste inte hur gammal han var. Huangdi bestämde sig då för att namnge tolv år och sedan använda dessa samt fem element för att få fram en 60 årig tid av år. Vi kan ju tänka oss att 60 år kanske var en ganska vanlig levnadslängd på denna tid. Huangdi bad en av sina tjänare att ge sig ned till jorden(Huangdi bodde nämligen i himlen) och berätta om en tävling över en flod. De tolv första som kom över floden skulle få varsitt år döpta efter sig. Råttan var smartast och lyckades övertala oxen att ta denna med sig över. Du kan läsa mer om denna legend ute på epochtimes.se. Till ordningen av djur hör även något av alla de fem element som ingår i buddhisternas världsuppfattning. Buddhisterna menar jorden, eller världen, består av elementen trä, eld, jord, metall och vatten. Varje element, i Fengshui, motsvarar riktning, säsong, klimat, färg och form. Exempelvis trä symboliserar riktningen öst, säsongen vår, blåsigt klimat, färgen grönt samt formen rektangel. I kinesisk astrologi associeras de fem elementen med varsin planet, dygd, egenskaper samt himmelska varelser. Du kan läsa mer om dessa element på chinahighlights.com. Dessa fem element ger även ytterligare möjligheter för olika år på zodiakens djur. det vill säga du har möjlighet att ge de 12 olika djuren var sitt element vilket, i sin tur, ger 5 gånger 12 olika möjligheter. Detta ger en cykel av 60 år. De första spåren man har sett från denna övertygelse är från omkring 500 år före kristus på gravstenar. Till kina anlände Buddhismen runt 500 efter kristus till kina. Gula kejsaren regerade dock hela 2697 år före kristus.

spådamer, vise män och zodiacen
Du ser många ställen som dessa på olika platser i Kina. Dessa platser kallas Bagua(åtta trigram) vilket är knutet till den taoistiska läran. Handlar om en cirkel med yin och yang. Utanför sitter åtta djurformer vilka alla är knutna till olika egenskaper. Dessa skyltar talar om att innanför dessa dörrar sitter någon som kan hjälpa dig med saker som val av livskamrat, när det är dags att söka nytt jobb, hur du skall möblera ditt hus och en massa andra saker. Ordet bagua betyder åtta områden. Ba står för åtta och gua områden. Taoismen kopplas ihop med den buddhistiska läran och "vise män eller kvinnor" utgår från dessa två trosuppfattningar för att spå, ge förslag på namn till nyfödda, livsråd och en hel del annat. Denna bild är tagen från en bakgata i Nanchan city temple area i Wuxi. Talet åtta är starkt förknippat med taoismen. Många ger bort åtta, 88, 888 sedlar, mynt eller yan till barn samt andra nära på just nyårsdagen. Astrologin eller zodiaken säger även att du har vissa egenskaper om du är född i råttans, oxens, tigerns eller något annat år. Du skall även passa ihop mer eller mindre bra med andra beroende på vilket år, element och tecken du är född i. Samtidigt som det finns en slags koder för att leva ett lyckligt liv. Du kan se mer på chinahighlights.com samt kinesiskthoroskop.theinformationguru.com

Några ställen du kan läsa mer.

Historiska myter: Den Gule kejsaren med fyra ansikten från shenyun.com

Chinese Zodiac Stories. Från travelchinaguide.com

The Chinese Zodiac från chinahighlights.com

Sagan om de tolv djuren i den kinesiska zodiaken från epochtimes.se

Kinesisk astrologi från kinalotsen.se

ZODIAC CALENDAR & LORE från onmarkproductions.com

Författare:
Stefan Stenudd
Språk: Svenska Utgiven: 2012-05
ISBN: 9789178940547 Förlag:
Arriba förlag
Upplaga: 5
Antal sidor: 160 Vikt: 252 gram
Tao te ching : taoismens källa av Stefan Stenudd

Lite gratiskurser kinesiska drivrutiner.net, Tripadvisors tips på att se i wuxi, travelchinaguides tips

Business sweden shanghai,  Shanghai free trade zone,
Verksamt.se:s tips på länkar, kontakt